Tin tức Công bố thông tin Tỷ lệ tổng chi phí năm 2020 của Quỹ ETF MAFM VN30