Tin tức Công bố thông tin về tỷ lệ tổng chi phí của MAGEF quý II năm 2021