Tin tức Đính chính báo cáo NAV tuần 18.12.2020 - 24.12.2020 của quỹ ETF MAFM VN30