Tin tức Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF MAFM tại ngày 18/09/2020

Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF MAFM tại ngày 18/09/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF MAFM VN30 tại ngày 18/09/2020 chi tiết theo file đính kèm tại đây

Chia sẻ

Bài viết liên quan