Tin tức Thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ ETF MAFM VN30 của người nội bộ - Ông Huh Hong Suk