Tin tức Mirae Asset được VSD biểu dương là ‘Công ty quản lý quỹ có đóng góp tích cực trong hoạt động Quỹ mở năm 2019”

Mirae Asset được VSD biểu dương là ‘Công ty quản lý quỹ có đóng góp tích cực trong hoạt động Quỹ mở năm 2019”

Hà Nội, ngày 13/11/2019

Mirae Asset (Việt Nam) vừa được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) biểu dương tại Lễ vinh danh các thành viên thị trường quỹ là ‘Công ty quản lý quỹ có đóng góp tích cực trong hoạt động Quỹ mở năm 2019” tại “Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ năm 2019” do VSD tổ chức vào ngày 08/11/2019.

Ở thời điểm hiện tại, Mirae Asset (Việt Nam) đã huy động và vận hành thành công Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF). Quỹ đạt tỷ suất lợi nhuận 4,1% sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động. Kế thừa sức mạnh từ công ty mẹ Mirae Asset Global Investments, mạng lưới các chuyên gia đầu tư trên toàn cầu và danh mục sản phẩm đa dạng, Mirae Asset (Việt Nam) trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai các sản phẩm mới nhằm cung cấp các giải pháp đầu tư tiến bộ và phù hợp với khẩu vị đầu tư của khách hàng.

(Nguồn hình ảnh: VSD)

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...