Đầu tư vì một thế giới tốt hơn

Sáng tạo vĩnh cửu, Mirae Asset

Xem thêm

Giới thiệu

 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM) thuộc 100% sở hữu bởi Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.

Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. là tổ chức quản lý nhiều loại tài sản, chuyên cung cấp các giải pháp đột phá trên toàn cầu nhằm hỗ trợ khách hàng đạt các mục tiêu đề ra trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

58

Văn phòng trên toàn cầu

245.7 tỷ

Tài sản quản lý

200+

Chuyên gia đầu tư

19

Quốc gia có khách hàng hiện diện

Hoạt động kinh doanh

Giới thiệu về quỹ

Quỹ MAGEF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) là quỹ mở cổ phiếu tại thị trường Việt Nam với mục tiêu đầu tư tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập của các khoản đầu tư. Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động tập trung vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và cổ phiếu sẽ niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Xem thêm

Quỹ MAFF

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF) là quỹ mở đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định tại thị trường Việt Nam với mục tiêu đầu tư tạo ra lợi nhuận hấp dẫn, cạnh tranh hơn các sản phẩm thu nhập cố định khác cho Nhà Đầu Tư trên cơ sở linh hoạt kết hợp các nhóm sản phẩm thu nhập cố định có lợi suất hấp dẫn. Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động. Quỹ chủ động đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, triển vọng của các ngành, triển vọng và sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp – tổ chức phát hành để tìm kiếm và lựa chọn phận bổ các tài sản và danh mục đầu tư.

Xem thêm

Quỹ ETF MAFM VN30

Quỹ ETF MAFM VN30 là quỹ đầu tư hoán đổi danh mục, đầu tư thụ động theo chỉ số VN30. Chỉ số VN30 là chỉ số mang tính đại diện cao của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số tập trung vào 30 doanh nghiệp có vốn hóa và thanh khoản lớn nhất thị trường chứng khoán, thích hợp với các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư vào nhiều ngành khác nhau.

Xem thêm

Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND là quỹ đầu tư hoán đổi danh mục, đầu tư thụ động theo chỉ số VNDiamond. Chỉ số VIETNAM DIAMOND (Chỉ số các cổ phiếu Kim Cương Việt Nam) là chỉ số giá bao gồm các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí chọn lọc bổ sung gồm: giá trị vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ đầu tư nước ngoài (FOL) và tỷ lệ P/E, được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng và vận hành.

Xem thêm

Xem tin gần đây

Thông báo giao dịch CCQ dự kiến của người nội bộ quỹ MAFF
28 Tháng 12, 2023

Thông báo giao dịch CCQ dự kiến của người nội bộ quỹ MAFF

Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ. 

Thông báo bản cáo bạch quỹ MAFF sửa đổi lần 3 có hiệu lực kể từ ngày 19/09/2023
19 Tháng 09, 2023

Thông báo bản cáo bạch quỹ MAFF sửa đổi lần 3 có hiệu lực kể từ ngày 19/09/2023

Thông báo bản cáo bạch quỹ MAFF sửa đổi lần 3 có hiệu lực kể từ ngày 19/09/2023.

Thông báo tăng tần suất giao dịch quỹ MAFF
19 Tháng 09, 2023

Thông báo tăng tần suất giao dịch quỹ MAFF

Thông báo tăng tần suất giao dịch quỹ MAFF

FUEMAVND-CBTT Đính chính số liệu tại chỉ tiêu 3.1, 3.2 trong Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng quỹ ETF MAFM VNDIAMOND của kỳ báo cáo ngày 18/08/2023 - 24/08/2023
05 Tháng 09, 2023

FUEMAVND-CBTT Đính chính số liệu tại chỉ tiêu 3.1, 3.2 trong Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng quỹ ETF MAFM VNDIAMOND của kỳ báo cáo ngày 18/08/2023 - 24/08/2023

FUEMAVND-CBTT Đính chính số liệu tại chỉ tiêu 3.1, 3.2 trong Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng quỹ ETF MAFM VNDIAMOND của kỳ báo cáo ngày 18/08/2023 - 24...
MAFF - CBTT Điều lệ sửa đổi bổ sung
25 Tháng 08, 2023

MAFF - CBTT Điều lệ sửa đổi bổ sung

MAFF - CBTT Điều lệ sửa đổi bổ sung
MAFF-CBTT Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội Nhà đầu tư năm 2023
23 Tháng 08, 2023

MAFF-CBTT Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội Nhà đầu tư năm 2023

MAFF-CBTT Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội Nhà đầu tư năm 2023

Mạng lưới toàn cầu

Thông báo
Đóng

Đang tải...