Sản phẩm Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND Hướng dẫn mở tài khoản

Hướng dẫn mở tài khoản

Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng chỉ quỹ ETF MAFM VNDIAMOND thông qua thị trường sơ cấp và thứ cấp:

*Danh sách Thành Viên Lập Quỹ bao gồm:

1. Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS)

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS)

Chia sẻ:
Thông báo
Đóng

Đang tải...