Sản phẩm Quỹ MAGEF Hướng dẫn đầu tư

Hướng dẫn đầu tư

Trước khi tham gia đầu tư vào Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF), nhà đầu tư cần trao đổi với nhân viên tư vấn của công ty quản lý quỹ hoặc các nhân viên tư vấn của Đại lý phân phối do Quỹ MAGEF chỉ định (danh sách ĐLPP tại đây) để hiểu rõ các mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư và phương thức giao dịch tại các tài liệu quỹ (Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ, Cách thức giao dịch và hướng dẫn đầu tư Quỹ,…) trước khi ra quyết định đầu tư.

Nhà Đầu Tư vui lòng tham khảo các tài liệu của Quỹ trên website: http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/


CÁC BƯỚC ĐẦU TƯ

 • Bước 1: NĐT Đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ tại Đại lý Phân phối (ĐLPP)
 • Bước 2: Thanh toán tiền mua CCQ vào Tài Khoản của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát
 • Bước 3: Đăng ký giao dịch. NĐT điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua. ĐLPP kiểm tra tính chính xác của hồ sơ
 • Bước 4: Đại lý chuyển nhượng phân bổ CCQ cho nhà đầu tư
 • Bước 5: Kết quả giao dịch sẽ báo lại cho NĐT


Hướng dẫn giao dịch


Nhà đầu tư lựa chọn cách thức đầu tư vào Quỹ (Đầu tư thông thường hoặc Đầu tư định kỳ) và điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu Đăng Ký Mua/ Bán/ Chuyển Đổi Chứng Chỉ Quỹ Mở” và gửi đến nhân viên giao dịch chỉ định tại các Đại lý phân phối chỉ định. Hướng dẫn mở tài khoản tại đây

 (*) Lưu ý: Để giao dịch chứng chỉ quỹ mở, nhà đầu tư cần phải hoàn tất thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở.


ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ - SIP (SYSTEMACTIC INVESTMENT PLAN)


Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ (SIP- Systematic Investment Plan) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) là hình thức đầu tư có hệ thống, theo đó Nhà Đầu Tư sẽ thanh toán một khoản đầu tư nhất định định kỳ hàng tháng để mua Chứng Chỉ Quỹ.

Thông tin về chương trình:

 • Khi tham gia chương trình đầu tư định kỳ, nhà đầu tư được giảm phí phát hành so với đầu tư thông thường.
 • Tần suất tham gia: Hàng tháng
 • SIP chỉ chấm dứt khi nhà đầu tư ngừng thanh toán vào quỹ.
 • Giá trị đầu tư tối thiểu: 1 triệu đồng/ tháng.
 • Thời hạn nhận tiền mua CCQ: Thời hạn mà Quỹ nhận tiền thanh toán là 16h ngày làm việc trước ngày mùng 10 hàng tháng.

 • Ngày giao dịch: Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ gần nhất sau ngày mùng 10 hàng tháng.

(*) Lưu ý: Giá dịch vụ rời SIP khi chấm dứt chương trình trước 365 ngày, nhà đầu tư khi bán CCQ sẽ chịu thêm giá dịch vụ rời SIP ngoài các mức phí mua lại và chuyển đổi thông thường.

Thông tin chuyển khoản mua SIP:

 • Tên tài khoản: MAGEF
 • Số tài khoản chuyển tiền (theo ĐLPP):

90359462914 khi mua SIP tại ĐLPP Công ty QLQ Mirae Asset (MAFM) 

90359462915 khi mua SIP tại ĐLPP CTCK Mirae Asset (MAS) 

90359462917 khi mua SIP tại ĐLPP CTCK Bảo Việt (BVSC)

90359462920 khi mua SIP tại ĐLPP CTCK SSI

90359462921 khi mua SIP tại ĐLPP CTCK KIS Việt Nam

90359462922 khi mua SIP tại ĐLPP CTCK VCBS

90359462928 khi mua SIP tại ĐLPP CTCK Thiên Việt

90359462929 khi mua SIP tại ĐLPP CTCP Fincorp

90359462931 khi mua SIP tại ĐLPP CTCP KB Fina   

 • Tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 • Nội dung: [Số tài khoản giao dịch CCQ mở]–[Họ tên nhà đầu tư]– MAGEFS002 (ví dụ: 701CAxxxxx - Nguyen Van B - MAGEFS002)


Nhà Đầu Tư vui lòng tham khảo thông tin tóm tắt về Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ (SIP) tại đây

 


ĐẦU TƯ THÔNG THƯỜNG


Quy định về giao dịch Quỹ MAGEF

Tần suất giao dịch

Hàng ngày (ngày T) (trừ ngày nghỉ lễ)

Thời điểm đóng sổ lệnh

11:00 AM ngày T-1

Phí phát hành

<= 20 tỷ đồng: 0,75% giá trị mua; >20 tỷ đồng: miễn phí

Phí quản lý

1,75% Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV) của Quỹ hàng năm

Phí mua lại

1,25% giá trị bán nếu thời gian đầu tư không quá 365 ngày, sau 365 ngày là 0%

Thời hạn thanh toán

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch

Giá trị mua tối thiểu

1.000.000 (một triệu) đồng

Số dư tài khoản tối thiểu

100 chứng chỉ quỹ

 

KỲ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MAGEF

ky giao dich

Download Phiếu lệnh mua/bán tại đây


ĐỐI VỚI LỆNH MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

    • Nhà đầu tư cần đảm bảo tiền mua chứng chỉ quỹ đã đuợc chuyển đến tài khoản của Quỹ MAGEF trước 17:00 PM ngày T-1;
    • Số tiền đăng ký tối thiểu là 1.000.000 VNĐ (một triệu Việt Nam đồng);
    • Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ MAGEF tại Ngân hàng Giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam.

Thông tin chuyển khoản mua thông thường

  • Tên tài khoản: MAGEF
  • Số tài khoản (theo ĐLPP):

90359462904 khi mua thông thường tại ĐLPP Công ty QLQ Mirae Asset (MAFM) 

90359462905 khi mua thông thường tại ĐLPP CTCK Mirae Asset (MAS) 

90359462907 khi mua thông thường tại ĐLPP CTCK Bảo Việt (BVSC)

90359462910 khi mua thông thường tại ĐLPP CTCK SSI

90359462911 khi mua thông thường tại ĐLPP CTCK KIS Việt Nam

90359462912 khi mua thông thường tại ĐLPP CTCK VCBS

90359462918 khi mua thông thường tại ĐLPP CTCK Thiên Việt

90359462919 khi mua thông thường tại ĐLPP CTCP Fincorp    

90359462930 khi mua thông thường tại ĐLPP CTCP KB Fina    

 • Tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 • Nội dung: [Số tài khoản giao dịch CCQ mở]–[Họ tên nhà đầu tư]– MAGEFN001 (ví dụ: 701CAxxxxx - Nguyen Van A - MAGEFN001)  


ĐỐI VỚI LỆNH BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

Nhà đầu tư cần đảm bảo số dư chứng chỉ quỹ trong tài khoản tối thiểu là một trăm (100) chứng chỉ quỹ

 

Liên lạc và trao đổi với chúng tôi qua email: mafmc_vn@miraeasset.com hoặc qua các Đại lý phân phối chỉ định để đuợc tư vấn cụ thể về nhu cầu đầu tư, mục tiêu đầu tư để có quyết định phù hợp và hiệu quả.

Chia sẻ:
Thông báo
Đóng

Đang tải...