Sản phẩm Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND Thông tin chung

Thông tin chung

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
 
 

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Tại ngày 27/5/2024

NAV/CCQ (VNĐ)

13,290.69
* Ngày thành lập Quỹ: 02/03/2023
 
 
Là quỹ đầu tư hoán đổi danh mục tại thị trường Việt Nam, dành cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.
  • Mục tiêu đầu tư
Mục tiêu của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể biến động (performance) của chỉ số VNDIAMOND sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số VNDIAMOND là chỉ số giá (price index) do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý.
  • Chiến lược đầu tư
Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số VNDIAMOND có sự thay đổi thì Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số VNDIAMOND về cơ cấu và tỷ trọng tài sản. Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm và không hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao. Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lước đầu tư chủ động.
 
  • Chỉ số VNDIAMOND
Chỉ số VIETNAM DIAMOND (Chỉ số các cổ phiếu Kim Cương Việt Nam) là chỉ số giá bao gồm các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí chọn lọc bổ sung gồm: giá trị vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ đầu tư nước ngoài (FOL) và tỷ lệ P/E, được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng và vận hành.
 
Chỉ số được xem xét điều chỉnh theo khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng định kỳ 3 tháng/lần và các cổ phiếu thành phẩn 6 tháng/lần.


THÔNG TIN CHUNG

Loại hình Quỹ

Quỹ hoán đổi danh mục

Thị trường đầu tư

Việt Nam

Giấy phép lập quỹ

41/GCN-UBCK cấp ngày 02/03/2023

Mã giao dịch

 

Sàn giao dịch

HOSE

Ngày chính thức giao dịch

 

Thành viên lập quỹ

MAS, VCBS

Ngân hàng lưu ký/giám sát

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Đại lý chuyển nhượng

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Ông Bùi Nam Giang

Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Bà Lê Thị Hường

Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Bà Vũ Thị Hoài Thương

Thành viên

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Ông Soh Jin Wook

Tổng giám đốc

Bà Phạm Minh Phương

Giám đốc đầu tư

 

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.


Tài liệu tham khảo

ETF MAFM VNDIAMOND - Bản cáo bạch

ETF MAFM VNDIAMOND - Điều lệ quỹ

ETF MAFM VNDIAMOND - Đơn và phiếu lệnh

ETF MAFM VNDIAMOND - Thông tin quỹ

ETF MAFM VNDIAMOND - Báo cáo NAV

Chia sẻ:
Thông báo
Đóng

Đang tải...