Sản phẩm Quỹ MAFF Thông tin chung

Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT MIRAE ASSET VIỆT NAM (MAFF)
 
 

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Tại ngày 17/06/2024

NAV/CCQ (VNĐ)

12,031.08
* Ngày thành lập Quỹ: 12/11/2021 
 

Là quỹ đầu tư dạng mở vào các tài sản có thu nhập cố định tại thị trường Việt Nam, dành cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài và được quản lý chuyên nghiệp bởi Mirae Asset Fund Management. Quỹ MAFF là quỹ trái phiếu, quỹ có mức rủi ro thấp và là kênh đầu tư an toàn trong ngắn và trung hạn. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng mức lợi nhuận cao hơn mức lãi suất tiền gửi ngắn hạn, thời gian nắm giữ linh hoạt không cố định và thanh khoản ổn định.
  • Mục tiêu đầu tư
Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tạo ra lợi nhuận hấp dẫn, cạnh tranh hơn các sản phẩm thu nhập cố định khác cho Nhà Đầu Tư trên cơ sở linh hoạt kết hợp các nhóm sản phẩm thu nhập cố định có lợi suất hấp dẫn.
  • Chiến lược đầu tư
Quỹ chủ động đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, triển vọng của các ngành, triển vọng và sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp – tổ chức phát hành để tìm kiếm và lựa chọn phận bổ các tài sản và danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư Quỹ sẽ là sự kết hợp linh hoạt các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỉ lệ phù hợp và an toàn.
  • Phân bổ tài sản
Quỹ tập trung đầu tư vào các loại trái phiếu (trái phiếu chính phủ; trái phiếu doanh nghiệp), giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư hợp lý giữa nhóm tài sản có thanh khoản cao và nhóm tài sản có thanh khoản vừa phải để tạo ra danh mục đầu tư có lợi suất cạnh tranh đồng thời đảm bảo thanh khoản hợp lý. Việc phân bổ tài sản đầu tư không được vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại Điều Lệ Quỹ.


THÔNG TIN CHUNG

Loại hình Quỹ

Quỹ mở

Thị trường đầu tư

Việt Nam

Đơn vị tiền tệ

VND

Tần suất giao dịch

Hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày T), trừ ngày nghỉ lễ

Thời điểm đóng sổ lệnh

11h sáng ngày T-1

Ngân hàng lưu ký/giám sát

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Đại lý chuyển nhượng

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Ông Bùi Nam Giang

Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Bà Lê Thị Hường

Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Bà Vũ Thị Hoài Thương

Thành viên

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Ông Soh Jin Wook

Tổng Giám Đốc

Ông Võ Văn Minh

Giám Đốc Đầu Tư

 

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.


Tài liệu tham khảo

MAFF - Báo cáo NAV

MAFF - Bản cáo bạch

MAFF - Điều lệ quỹ

MAFF - Thông tin quỹ

 

Chia sẻ:
Thông báo
Đóng

Đang tải...