Quan hệ nhà đầu tư Kiến thức đầu tư Kiến thức quỹ mở

Kiến thức quỹ mở

QUỸ MỞ LÀ GÌ?


Quỹ mở là hình thức đầu tư mở rộng cho mọi nhà đầu tư góp vốn vào quỹ trong suốt thời gian hoạt động của quỹ, và thời gian hoạt động của quỹ là không hạn định. Bất cứ nhà đầu tư nào từ NĐT nhỏ lẻ với số vốn chỉ vài triệu đồng cho đến NĐT nhiều vốn đến vài chục tỷ đồng đều có thể bắt đầu tham gia góp vốn vào một rổ tiền chung và Công ty Quản lý Quỹ sẽ đem rổ tiền này đi đầu tư giúp cho NĐT có được lợi nhuận.

Ngoài việc có thể góp vốn vào quỹ liên tục tại bất kể thời điểm nào, nhà đầu tư cũng có quyền rút vốn tương tự khi có nhu cầu theo Giá Trị Tài Sản Ròng/CCQ tại ngày giao dịch.

Giá trị của quỹ tại một thời điểm là tổng giá trị tài sản của quỹ trừ đi tổng chi phí hay nợ phải trả của quỹ tại thời điểm đó, hay còn gọi là giá trị tài sản ròng của quỹ, viết tắt là NAV (Net Asset Value). Đối với quỹ mở tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật, tất cả giá trị NAV tại ngày định giá phải được cập nhật và công bố rộng rãi cho mọi nhà đầu tư.

 

QUY MO

TÍNH ƯU VIỆT CỦA QUỸ MỞ


1. Phù hợp với khả năng

Quỹ mở là hình thức đầu tư vào thị trường chứng khoán đòi hỏi số vốn khởi điểm rất thấp. Nhà đầu tư có thể tham gia vào quỹ mở chỉ với vài triệu đồng cho một lần đầu tư.

2. Tính thanh khoản cao

Quỹ mở là hình thức đầu tư chứng khoán có thanh khoản cao và ổn định nhất khi Công ty Quản lý Quỹ luôn nhận mua lại Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) theo Giá Trị Tài Sản Ròng/CCQ tại ngày giao dịch.

3. Đa dạng

Thực hiện đa dạng hóa đầu tư, hay nói cách khác: “không để hết trứng vào một giỏ”, quỹ sẽ đầu tư vào một danh mục nhiều mã chứng khoán thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, nhằm tránh các ảnh hưởng của việc tăng hay giảm giá của một vài mã chứng khoán. Với nguồn lực có hạn của một nhà đầu tư cá nhân, việc đa dạng hóa nói trên là rất khó khăn vì đòi hỏi số vốn phải đủ lớn, cộng thêm nhiều kiến thức, thời gian nghiên cứu thị trường chứng khoán

4. Chuyên nghiệp

Thay vì nhà đầu tư tự đầu tư chứng khoán trực tiếp thì họ đầu tư tiền vào quỹ mở được quản lý bởi các chuyên gia của Công ty Quản lý Quỹ chuyên nghiệp, am hiểu thị trường chứng khoán và các cơ hội đầu tư.

5. Linh hoạt

Quỹ mở linh hoạt về mặt thời hạn tham gia đầu tư và số lượng các nhà đầu tư.

6. Dài hạn

Chiến lược của Công ty Quản lý Quỹ là lựa chọn đầu tư vào các loại cổ phiếu được định giá hợp lý và/ hoặc có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn để đầu tư. Khi giá trị tài sản của quỹ tăng lên tức là giá trị chứng chỉ quỹ tăng lên và nhà đầu tư có lợi nhuận. Do đó, quỹ mở luôn có thể đem lại lợi nhuận cao cho NĐT trong dài hạn.

Chia sẻ:
Thông báo
Đóng

Đang tải...