Sản phẩm Quỹ ETF MAFM VN30 Thông tin chung

Thông tin chung

QUỸ ETF MAFM VN30
 
 

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Tại ngày 27/05/2024

NAV/CCQ (VNĐ)

 15,327.37
 
* Ngày kết thúc đăng ký góp vốn: 21/09/2020
 
 
 
Là quỹ đầu tư hoán đổi danh mục tại thị trường Việt Nam, dành cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài. 
  • Mục tiêu đầu tư
Mục tiêu của Quỹ ETF MAFM VN30 là mô phỏng gần nhất có thể biến động (performance) của chỉ số VN30 sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số VN30 là chỉ số giá (price index) do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý.
  • Chiến lược đầu tư
Quỹ ETF MAFM VN30 sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số VN30 có sự thay đổi thì Quỹ ETF MAFM VN30 sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số VN30 về cơ cấu và tỷ trọng tài sản. Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm và không hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao. Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lước đầu tư chủ động
  • Chỉ số VN30
Chỉ số VN30, chỉ số theo quy mô vốn hóa, gồm 30 công ty niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn hàng đầu, đáp ứng tư cách tham gia vào bộ chỉ số và các điều kiện sàng lọc theo quy định.
 
Chỉ số VN30 là chỉ số mang tính đại diện cao của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số tập trung vào 30 doanh nghiệp có vốn hóa và thanh khoản lớn nhất thị trường chứng khoán, thích hợp với các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư vào nhiều ngành khác nhau.
 
Chỉ số được xem xét điều chỉnh theo khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng định kỳ 3 tháng/lần và các cổ phiếu thành phẩn 6 tháng/lần.


THÔNG TIN CHUNG

Loại hình Quỹ

Quỹ hoán đổi danh mục

Thị trường đầu tư

Việt Nam

Giấy phép lập quỹ

Số 46/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 29/10/2020

Mã giao dịch

FUEMAV30

Sàn giao dịch

HOSE

Ngày chính thức giao dịch

08/12/2020

Thành viên lập quỹ

MAS, BVSC, HSC, BSC, KIS, VCSC

Ngân hàng lưu ký/giám sát

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Đại lý chuyển nhượng

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

 BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Ông Bùi Nam Giang

Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Bà Lê Thị Hường

Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Bà Trần Thái Phương Diệp

Thành viên

 NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Ông Soh Jin Wook

Tổng giám đốc

Bà Phạm Minh Phương

Giám đốc đầu tư

 

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.


Tài liệu tham khảo

ETF MAFM VN30 - Bản cáo bạch

ETF MAFM VN30 - Điều lệ quỹ

ETF MAFM VN30 - Đơn và phiếu lệnh

ETF MAFM VN30 - Thông tin quỹ

ETF MAFM VN30 - Báo cáo NAV

Chia sẻ:
Thông báo
Đóng

Đang tải...