Sản phẩm Quỹ MAGEF Hướng dẫn mở tài khoản

Hướng dẫn mở tài khoản

Hướng dẫn mở tài khoản


HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH 

Nhà đầu tư chuẩn bị chứng từ/ thông tin yêu cầu cho thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở gồm:


Đối với Nhà Đầu Tư cá nhân

 • Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở
 •  Văn bản ủy quyền hợp lệ có công chứng hoặc chứng thực (nếu có)
 •  Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền (nếu có)
 •  Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) (dành cho Nhà Đầu Tư nuớc ngoài)
 •  Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài)
 •  Các mẫu đơn FATCA (nếu có): ví dụ Mẫu khai báo thuế Mỹ, Mẫu FATCA cho cá nhân: W-8BEN hoặc W9

Đối với Nhà Đầu Tư pháp nhân

 • Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở
 •  Văn bản ủy quyền hợp lệ có công chứng hoặc chứng thực (nếu có)
 •  Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 •  Mẫu Thông Tin Bổ Sung của Nhà Đầu Tư Tổ Chức
 •  Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có)
 •  Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền giao dịch (nếu có)
 •  Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài)
 •  Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài)
 •  Các mẫu đơn FATCA (nếu có): ví dụ Mẫu khai báo thuế Mỹ, Mẫu FATCA cho tổ chức: W-8BEN-E/W-8ECI/W-8IMY/W-8EXP hoặc W9


Nhà Đầu Tư điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu Đăng Ký Mua/ Bán/ Chuyển Đổi Chứng Chỉ Quỹ Mở” và gửi đến nhân viên giao dịch chỉ định tại các Đại lý phân phối chỉ định.


Sau khi thủ tục mở tài khoản đã hoàn tất, nhà đầu tư sẽ đuợc nhận thông báo số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở từ Đại lý phân phối.

 

 

Chia sẻ:
Thông báo
Đóng

Đang tải...