Sản phẩm Quỹ MAGEF Thông tin chung

Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM (MAGEF)
 
 

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Tại ngày 26/5/2024

NAV/CCQ (VNĐ)

16,620.00
* Ngày thành lập Quỹ: 23/07/2019
 

Là quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở tại thị trường Việt Nam, dành cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài. Quỹ MAGEF là quỹ cổ phiếu, quỹ có mức rủi ro cao, và giá trị của quỹ sẽ biến động theo thị trường chứng khoán. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng mức lợi nhuận cao, có ý định đầu tư trung và dài hạn, và có thể chịu được biến động của thị trường.
  • Mục tiêu đầu tư
Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập của các khoản đầu tư thông qua việc đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của các công ty niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn, thanh khoản cao. Các công ty này thường dẫn đầu ngành, có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, năng lực quản trị tốt minh bạch, tiềm lực tài chính tốt và có khả năng sinh lời vượt trội.
  • Chiến lược đầu tư
Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động tập trung vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và cổ phiếu sẽ niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Phân bổ tài sản
Quỹ sẽ chủ động xây dựng danh mục đầu tư đa dạng gồm các cổ phiếu của các công ty trong các ngành nghề khác nhau. Căn cứ vào các nghiên cứu, phân tích cơ bản nền kinh tế vĩ mô, Quỹ sẽ xây dựng mô hình phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu đầu tư của Quỹ và phù hợp với điều kiện thị trường ở mỗi giai đoạn khác nhau. Đồng thời Quỹ cũng xác định những rủi ro đối với danh mục đầu tư và có biện pháp kiểm soát đối với những rủi ro này.


THÔNG TIN CHUNG

Loại hình Quỹ

Quỹ mở

Thị trường đầu tư

Việt Nam

Đơn vị tiền tệ

VND

Tần suất giao dịch

Hàng ngày (ngày T)

Thời điểm đóng sổ lệnh

11h sáng ngày T-1

Ngân hàng lưu ký/giám sát

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Đại lý chuyển nhượng

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

 BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Ông Bùi Nam Giang

Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Bà Lê Thị Hường

Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Bà Trần Thái Phương Diệp

Thành viên

 NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Ông Soh Jin Wook

Tổng Giám đốc

Bà Phạm Minh Phương

Giám đốc Đầu tư

 

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.


Tài liệu tham khảo

MAGEF - Báo cáo NAV

MAGEF - Bản cáo bạch

MAGEF - Điều lệ quỹ

MAGEF - Thông tin quỹ

 

Chia sẻ:
Thông báo
Đóng

Đang tải...