Sản phẩm Quỹ ETF MAFM VN30 Giao dịch Giao dịch sơ cấp

Giao dịch sơ cấp

GIAO DỊCH SƠ CẤP


Thông tin tóm tắt

SỐ LƯỢNG ĐẶT MUA TỐI THIỂU

01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

NGÀY GIAO DỊCH

Hàng ngày (Ngày T)

THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI THÀNH VIÊN LẬP QUỸ

14:40 giờ ngày T

Bước 1: Nghiên cứu các tài liệu Quỹ                                                    

Trước khi tham gia đầu tư vào Quỹ ETF MAFM VN30, Nhà Đầu Tư cần hiểu rõ các đặc trưng của Quỹ như loại hình hoạt động, mục tiêu đầu tư, đặc tính rủi ro, phương thức giao dịch v.v… Nhà Đầu Tư có thể xem trong Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ v.v… có tại mục Đơn và tài liệu quỹ trên website: http://fundmanagement-miraeasset.com.vn


Bước 2: Mở tài khoản chứng khoán tại Thành Viên Lập Quỹ (AP)

Nhà Đầu Tư chưa có tài khoản chứng khoán tại Thành Viên Lập Quỹ thì cần mở tài khoản chứng khoán tại 01 (một) Thành Viên Lập Quỹ. 


Bước 3: Nộp lệnh giao dịch hoán đổi tại AP

Nhà Đầu Tư (cá nhân, tổ chức) cần có sở hữu chứng khoán và đáp ứng đầy đủ như trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu theo thông báo của Công Ty Quản Lý Quỹ tại ngày thực hiện giao dịch hoán đổi nếu muốn đổi lấy lô ETF MAFM VN30.

Trường hợp Nhà Đầu Tư bị hạn chế đầu tư mã chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu theo quy định của pháp luật thì Nhà Đầu Tư cần gửi thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ trước 12h ngày liền trước ngày hoán đổi (ngày T-1);

Trước 9h sáng ngày hoán đổi (ngày T), Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo trên website và các phương tiện truyền thông khác về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và giá trị một lô chứng chỉ quỹ dùng để hoán đổi. Cập nhật Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại đây.

Nhà Đầu Tư hoàn tất hồ sơ hoán đổi và gửi đến Thành Viên Lập Quỹ nơi mà Nhà Đầu Tư có tài khoản trước 14h40 ngày giao dịch hoán đổi (ngày T).


Bước 4: Xác nhận kết quả giao dịch

Sau khi nhận được các lệnh giao dịch hoán đổi từ Nhà Đầu Tư thông qua Thành Viên Lập Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng (VSD) sẽ kiểm tra và thực hiện các giao dịch hoán đổi mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký;

Vào ngày làm việc thứ nhất kể từ ngày hoán đổi (ngày T+1), đại lý chuyển nhượng sẽ xác nhận hoàn tất giao dịch cho Công Ty Quản Lý Quỹ;

Chứng chỉ quỹ ETF hoặc Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu sẽ được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của Nhà Đầu Tư;

Tiền chênh lệch nếu có sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký với Thành Viên Lập Quỹ.


(*) Lưu ý những trường hợp hoán đổi bổ sung bằng tiền do:

  • Phát sinh chênh lệch giữa giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và giá trị một lô chứng chỉ quỹ;
  • Những mã chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Nhà Đầu Tư bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật;
  • Nhà Đầu Tư phải đảm bảo tiền được thanh toán vào tài khoản của Quỹ ETF MAFM VN30 trước 11h ngày làm việc liền sau ngày hoán đổi (T+1);
  • Trong trường hợp Quỹ ETF phải thanh toán phần chênh lệch bằng tiền cho Nhà Đầu Tư/Thành Viên Lập Quỹ thì ngân hàng giám sát sẽ hoàn trả vào ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch hoán đổi (ngày T+3);

Quy trình và thời gian thực hiện giao dịch hoán đổi được nêu chi tiết trong mục “Giao dịch hoán đổi sơ cấp” tại Bản Cáo Bạch của Quỹ ETF MAFM VN30.


Thông tin thanh toán

Việc thanh toán các khoản bằng tiền (nếu có) sẽ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF MAFM VN30 tại Ngân hàng Giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chi tiết như sau:

Tên người thụ hưởng:   

Quỹ ETF MAFM VN30

Số tài khoản:                

AP MAS: 700-017-457022

AP BSC: 700-017-457093

AP HSC: 700-017-457110

AP BVSC: 700-017-457060

AP VCSC: 700-020-001878

AP KIS: 700-020-001903

Tên ngân hàng:             

Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Số tiền nộp:                                      

__________________________

Nội dung:                     

 

 

[Số tài khoản giao dịch chứng khoán] [Tên Nhà đầu tư] chuyển tiền thanh toán bổ sung mua...lô CCQ ETF MAFM VN30

Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ chi tiết cách thức giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF MAFM VN30 tại Bản Cáo Bạch trước khi tiến hành giao dịch.

Chia sẻ:
Thông báo
Đóng

Đang tải...