Quan hệ nhà đầu tư Tin hoạt động quỹ Quỹ ETF MAFM VN30 Biên bản và Nghị quyết họp ĐHNĐT tổ chức năm 2024 quỹ ETF MAFM VN30

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHNĐT tổ chức năm 2024 quỹ ETF MAFM VN30

Ngày 15/4/2024, Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đã tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên của Quỹ ETF MAFM VN30.

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem chi tiết tại đây

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...