Quan hệ nhà đầu tư Tin hoạt động quỹ Quỹ MAFF CBTT Nghị quyết và Biên bản họp ĐHNĐT thường niên năm 2024

CBTT Nghị quyết và Biên bản họp ĐHNĐT thường niên năm 2024

Ngày 17/04/2024, Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đã tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt Mirae Asset Việt Nam.

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem chi tiết  Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội tại đây

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...