Quan hệ nhà đầu tư Tin hoạt động quỹ Quỹ MAGEF Biên bản và Nghị quyết họp ĐHNĐT tổ chức năm 2024 quỹ MAGEF

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHNĐT tổ chức năm 2024 quỹ MAGEF

Ngày 15/4/2024, Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đã tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam.

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem chi tiết tại đây

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...