Quan hệ nhà đầu tư Tin hoạt động quỹ Quỹ MAGEF CBTT ngày ĐKCC để tổ chức ĐHNĐT bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ MAGEF

CBTT ngày ĐKCC để tổ chức ĐHNĐT bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ MAGEF

Công ty TNHH Quản lý quỹ MIrae Asset (Việt Nam) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhà đầu tư phục vụ cho mục đích tổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ MAGEF. Chi tiết xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...