Tin tức Công bố thông tin cấp Giấy phép thành lập MAGEF

Công bố thông tin cấp Giấy phép thành lập MAGEF

Ngày 23/07/2019, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 39/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu Tư Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) với các nội dung sau:
- Công Ty Quản Lý Quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Ngân Hàng Giám Sát: Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
- Vốn Điều Lệ của Quỹ (Vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 452.087.426.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi hai tỷ không trăm tám mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn).
- Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Số lượng chứng chỉ quỹ: 45.208.742,6 (Bốn mươi lăm triệu hai trăm lẻ tám nghìn bảy trăm bốn mươi hai phẩy sáu) chứng chỉ quỹ.
- Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở.

Nhà Đầu Tư vui lòng xem chi tiết tại đây

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...