Tin tức Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 46/GCN-UBCK ngày 29/10/2020 cho Quỹ ETF MAFM VN30

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 46/GCN-UBCK ngày 29/10/2020 cho Quỹ ETF MAFM VN30

Ngày 29/10/2020, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 46/GCN-UBCK cho Quỹ ETF MAFM VN30 với các nội dung sau:

  • Tên Quỹ: Quỹ ETF MAFM VN30
  • Công Ty Quản Lý Quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
  • Ngân Hàng Giám Sát: Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
  • Vốn Điều Lệ của Quỹ (Vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 115.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười lăm tỷ đồng).
  • Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000VNĐ (Mười nghìn đồng)
  • Số lượng chứng chỉ quỹ: 11.500.000 (Mười một triệu năm trăm nghìn) chứng chỉ quỹ.
  • Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Nhà Đầu Tư vui lòng xem chi tiết tại đây

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...