Tin tức Công bố thông tin Quỹ MAFF được cấp giấy chứng nhận Đăng ký lập Quỹ đại chúng

Công bố thông tin Quỹ MAFF được cấp giấy chứng nhận Đăng ký lập Quỹ đại chúng

Ngày 12/11/2021, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 42/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu Tư Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF) với các nội dung sau:
- Công Ty Quản Lý Quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Ngân Hàng Giám Sát: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
- Vốn Điều Lệ của Quỹ (Vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 111.982.000.000 VNĐ (Một trăm mười một tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu đồng).
- Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Số lượng chứng chỉ quỹ: 11.198.200 (Mười một triệu, một trăm chín mươi tám nghìn, hai trăm) chứng chỉ quỹ.
- Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở.

Nhà Đầu Tư vui lòng xem chi tiết tại đây

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...