Tin tức Công bố thông tin Quyết Định Chấp Thuận Đăng Ký Niêm Yết Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Công bố thông tin Quyết Định Chấp Thuận Đăng Ký Niêm Yết Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Ngày 28/03/2023, Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đã nhận được Quyết Định số 141/QĐ-SGDHCM (HOSE) về việc niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND.

Theo đó, chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND được niêm yết tại HOSE theo các nội dung sau:

- Loại chứng khoán: chứng chỉ quỹ ETF

- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)

- Mã chứng khoán: FUEMAVND

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.400.000 (năm triệu bốn trăm nghìn) chứng chỉ quỹ

 

 Nhà Đầu Tư vui lòng xem tại đây.  

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...