Tin tức Công bố thông tin tỷ lệ chi phí hoạt động quỹ MAGEF năm 2020

Công bố thông tin tỷ lệ chi phí hoạt động quỹ MAGEF năm 2020

Công bố thông tin Tỷ lệ tổng chi phí năm 2020 của Quỹ ETF MAFM VN30 - Mirae Asset Global Investments

Công bố thông tin Tỷ lệ tổng chi phí năm 2020 của Quỹ ETF MAFM VN30 - Mirae Asset Global Investments

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin trân trọng công bố thông tin tỷ lệ chi phí hoạt động quỹ MAGEF năm 2020. Chi tiết vui lòng xem tại đây

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...