Tin tức Công bố thông tin Tỷ lệ tổng chi phí bán niên 2022 của Quỹ ETF MAFM VN30

Công bố thông tin Tỷ lệ tổng chi phí bán niên 2022 của Quỹ ETF MAFM VN30

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin trân trọng công bố thông tin Tỷ lệ tổng chi phí bán niên 2022 của Quỹ ETF MAFM VN30, chi tiết tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...