Tin tức Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF MAFM VN30

Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF MAFM VN30

Ngày 17/12/2020, Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) (“MAS”) được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF MAFM VN30 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ("HOSE") theo Quyết định số 834/QĐ-SGDHCM của HOSE, chi tiết tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...