Tin tức Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đã ký hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường với Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) ("MAS")

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đã ký hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường với Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) ("MAS")

Ngày 30/11/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đã ký hợp đồng tổ chức tạo lập thị trưởng với Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) (“MAS”) để MAS làm tổ chức tạo lập thị trưởng cho Quỹ ETF MAFM VN30.

 

Nhà Đầu Tư xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...