Tin tức Đính chính báo cáo NAV tuần 18.12.2020 - 24.12.2020 của quỹ ETF MAFM VN30

Đính chính báo cáo NAV tuần 18.12.2020 - 24.12.2020 của quỹ ETF MAFM VN30

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin đính chính báo cáo NAV tuần 18.12.2020 - 24.12.2020 của quỹ ETF MAFM VN30 đã công bố ngày 25/12/2020 chi tiết tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...