Tin tức Đính chính kết quả giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF MAFM VN30 ngày 21/12/2020 đã công bố ngày 22/12/2020

Đính chính kết quả giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF MAFM VN30 ngày 21/12/2020 đã công bố ngày 22/12/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin đính chính kết quả giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF MAFM VN30 ngày 21/12/2020 đã công bố ngày 22/12/2020 chi tiết tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...