Tin tức FUEMAVND-CBTT Đính chính số liệu tại chỉ tiêu 3.1, 3.2 trong Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng quỹ ETF MAFM VNDIAMOND của kỳ báo cáo ngày 18/08/2023 - 24/08/2023

FUEMAVND-CBTT Đính chính số liệu tại chỉ tiêu 3.1, 3.2 trong Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng quỹ ETF MAFM VNDIAMOND của kỳ báo cáo ngày 18/08/2023 - 24/08/2023

FUEMAVND-CBTT Đính chính số liệu tại chỉ tiêu 3.1, 3.2 trong Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng quỹ ETF MAFM VNDIAMOND của kỳ báo cáo ngày 18/08/2023 - 24/08/2023. Chi tiết xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...