Tin tức Quỹ ETF MAFM VN30 (FUEMAV30) thông báo tổ chức Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2021 theo hình thức họp trực tiếp

Quỹ ETF MAFM VN30 (FUEMAV30) thông báo tổ chức Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2021 theo hình thức họp trực tiếp

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin thông báo tổ chức Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2021 quỹ ETF MAFM VN30 theo hình thức họp trực tiếp, chi tiết tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...