Tin tức Thay đổi người điều hành Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF)

Thay đổi người điều hành Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin thông báo thay đổi người điều hành Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF), chi tiết xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...