Tin tức THÔNG BÁO CẬP NHẬT BẢN CÁO BẠCH LẦN THỨ HAI CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM (MAGEF) CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 09/04/2020

THÔNG BÁO CẬP NHẬT BẢN CÁO BẠCH LẦN THỨ HAI CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM (MAGEF) CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 09/04/2020

Thông báo cập nhật bản cáo bạch lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) có hiệu lực kể từ ngày 09/04/2020.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...