Tin tức Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF MAFM VN30 tại ngày 04/09/2020

Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF MAFM VN30 tại ngày 04/09/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF MAFM VN30 tại ngày 04/09/2020 chi tiết theo file đính kèm tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...