Tin tức Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND tại ngày 09/01/2023

Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND tại ngày 09/01/2023

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND tại ngày 09/01/2023 chi tiết theo file đính kèm tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...