Tin tức THÔNG BÁO IPO CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM (MAGEF)

THÔNG BÁO IPO CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM (MAGEF)

THÔNG BÁO IPO CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM (MAGEF)

21/05/2019

 


Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
thông báo chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset (Việt Nam) (MAGEF) theo Giấy chứng nhận chào bán số 25/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 20/05/2019.


Quý nhà đầu tư vui lòng tham khảo Hướng dẫn tham gia IPO như sau:


A. Thông tin Quỹ MAGEF:

  • Tên Quỹ: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset (Việt Nam)
  • Giá phát hành: 10.000 (Mười ngàn) đồng
  • Số tiền đăng ký mua tối thiểu lần đầu: 1.000.000 (Một triệu) đồng
  • Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 06/06/2019 đến 17h30 ngày 25/06//2019


B. Hồ sơ chào bán:


C. Hồ sơ đăng ký tham gia:

  1. Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở
  2. Phiếu thông tin bổ sung của nhà đầu tư tổ chức
  3. Giấy đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở
  4. Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư


Trân trọng.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...