Tin tức THÔNG BÁO IPO CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT MIRAE ASSET VIỆT NAM (MAFF)

THÔNG BÁO IPO CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT MIRAE ASSET VIỆT NAM (MAFF)

THÔNG BÁO IPO CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT MIRAE ASSET VIỆT NAM (MAFF)

22/09/2021


Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 thông báo chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Linh Hoạt Mirae Asset Việt Nam (“MAFF”) theo Giấy chứng nhận chào bán số 183/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 20/09/2021.


Quý nhà đầu tư vui lòng tham khảo Hướng dẫn tham gia IPO như sau:

A. Thông tin Quỹ MAFF:

 • Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt Mirae Asset Việt Nam
 • Giá phát hành: 10.000 (Mười ngàn) đồng
 • Số tiền đăng ký mua tối thiểu lần đầu: 1.000.000 (Một triệu) đồng
 • Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 27/09/2021 đến 17/12/2021

Lưu ý: Thời gian chào bán chứng chỉ quỹ có thể kết thúc sớm hơn thời hạn đăng ký mua nêu trên nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Tổng giá trị đăng ký mua tối thiểu là 50 tỷ đồng Việt Nam
 • Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ
 • Thời hạn đăng ký mua chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận đăng ký mua, được ghi trong thông báo chào bán của công ty quản lý quỹ.

Trong trường hợp kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán nêu trên, tối thiểu 3 ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo cụ thể về ngày kêt thúc thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán trên trang thông tin điện tử của Công ty.

B. Hồ sơ chào bán:

C. Hồ sơ đăng ký tham gia:

 1. Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở
 2. Phiếu thông tin bổ sung của nhà đầu tư tổ chức
 3. Giấy đăng ký tham gia IPO
 4. Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư

 

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...