Tin tức Thông báo không thực hiện Báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ ETF MAFM VN30

Thông báo không thực hiện Báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ ETF MAFM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin thông báo Công ty quản lý quỹ sẽ không lập báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ ETF MAFM VN30.  Báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ ETF MAFM VN30 sẽ được lập tính từ thời điểm Quỹ được thành lập từ ngày 29/10/2020 đến 31/12/2021. Chi tiết xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...