Tin tức Thông báo ký hợp đồng kiểm toán bán niên và năm 2021 cho quỹ ETF MAFM VN30

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán bán niên và năm 2021 cho quỹ ETF MAFM VN30

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) thông báo ký hợp đồng kiểm toán bán niên và năm 2021 cho quỹ ETF MAFM VN30 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội, chi tiết tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...