Tin tức Thông Báo Mời Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Lần Đầu Năm 2020 Quỹ ETF MAFM VN30

Thông Báo Mời Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Lần Đầu Năm 2020 Quỹ ETF MAFM VN30

Thông Báo Mời Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Lần Đầu Năm 2020

QUỸ ETF MAFM VN30

Căn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 46/GCN-UBCK ngày 29/10/2020 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp cho QUỸ ETF MAFM VN30,

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) (“Công ty Quản lý Quỹ”) kính mời Quý Nhà Đầu Tư đến tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 của Quỹ ETF MAFM VN30 như sau:

  1. Thời gian: Lúc 10g00, Thứ Hai, ngày 09 tháng 11 năm 2020
  2. Địa điểm: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) - Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  3. Nội dung dự kiến: theo chương trình họp được đính kèm Thông báo này (tải tài liệu tại đây)
  4. Tài liệu Đại Hội:
  5. Điều kiện tham dự Đại Hội:

Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ có quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu tư là Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ đã đăng ký và góp vốn hợp lệ từ ngày 17/08/2020 đến ngày 25/09/2020 của Đợt phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của QUỸ ETF MAFM VN30 theo thông báo ngày 06/08/2020 của Công ty Quản lý Quỹ.

Chương trình Đại hội và các Tài liệu đại hội của Quỹ được đăng tải tại phần Tin hoạt động Quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ theo địa chỉ: fundmanagement-miraeasset.com.vn

Trong trường hợp Quý Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, Quý Nhà đầu tư có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho Quý Nhà đầu tư tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy ủy quyền ở mặt bên cùng bản copy Chứng minh Nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người được ủy quyền về Công ty Quản lý Quỹ trước 15:00 giờ ngày 06/11/2020 theo 1 trong 3 cách sau:

     1. Gửi thư về địa chỉ:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84 24 3564 0666

     2. Gửi thư điện tử: Quý Nhà đầu tư scan và gửi từ địa chỉ email Nhà đầu tư đã đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ đến email sau: mafmc_ops@miraeasset.com

     3. Gửi fax: Quý Nhà đầu tư gửi vào số fax: +84 24 3564 0555

Người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu khi tham dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Trân trọng.

 

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...