Tin tức Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội Nhà đầu tư năm 2021 - Quỹ ETF MAFM VN30

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội Nhà đầu tư năm 2021 - Quỹ ETF MAFM VN30

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Nhà đầu tư để tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 - Quỹ ETF MAFM VN30, chi tiết tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...