Tin tức Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020

Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 như sau:

Tên chứng khoán: chứng chỉ quỹ "Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam"

Mã chứng khoán: MAGEF

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020

Chi tiết xem tại đây

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...