Tin tức Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF MAFM VN30

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF MAFM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin thông báo đến các Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan của Quỹ ETF MAFM VN30 (“Quỹ”) về ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên sau giai đoạn IPO của Quỹ: Thứ 3, ngày 08/12/2020.

 

Nhà Đầu Tư xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...