Tin tức Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin thông báo đến các Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (“Quỹ”) về ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên sau giai đoạn IPO của Quỹ: Thứ Sáu, ngày 07/04/2023.

Nhà Đầu Tư xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...