Tin tức THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG (IPO) CỦA QUỸ ETF MAFM VN30

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG (IPO) CỦA QUỸ ETF MAFM VN30

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG (IPO) CỦA QUỸ ETF MAFM VN30

 06/08/2020

 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) trân trọng thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF MAFM VN30, chi tiết như sau: 

 • Thời gian đăng ký góp vốn: Từ 9h00 sáng ngày 17/08/2020 đến ngày 21/09/2020
 • Thời gian thực hiện góp vốn: Từ 9h00 sáng ngày 22/09/2020 đến  ngày 25/09/2020
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến và chính thức

         - Ngày 14/08/2020, Công Ty Quản Lý Quỹ công bố danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến cho 1 lô chứng chỉ quỹ ETF MAFM VN30

         - Ngày 22/09/2020, Công Ty Quản Lý Quỹ công bố danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức cho 1 lô chứng chỉ quỹ ETF MAFM VN30

 

Danh sách các thành viên lập Quỹ

 1. Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS)
 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
 4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

 

Đối với khoản tiền nộp bổ sung, Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư phải đảm bảo chuyển tiền đến tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF MAFM VN30 tại Ngân Hàng Giám Sát chậm nhất là 17h00 ngày 25/09/2020, chi tiết tài khoản như sau:

 • Tên người thụ hưởng:       QUY ETF MAFM VN30
 • Số tài khoản:                       700-017-434040 (tài khoản phong tỏa của Quỹ trong giai đoạn IPO)
 • Tên ngân hàng:                   Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam
 • Số tiền nộp bổ sung:           .......................(VND)
 • Nội dung: [Số tài khoản giao dịch] - [Tên Nhà Đầu Tư / AP] chuyển tiền thanh toán bổ sung mua....... lô CCQ ETF MAFM VN30.

      Ví dụ: “077C123456 – NGUYỄN VĂN A – chuyển tiền thanh toán bổ sung mua 01 lô CCQ ETF MAFM VN30”

 

A. Hồ sơ chào bán:

 

B. Mẫu biểu sử dụng trong giai đoạn IPO

 1. Giấy đăng ký góp vốn lập quỹ ETF trong giai đoạn IPO
 2. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn (cho Nhà Đầu Tư)
 3. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn (cho Thành Viên Lập Quỹ)
 4. Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn
 5. Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán (để thực hiện góp vốn lập Quỹ ETF)
 6. Giấy đề nghị sửa/hủy giao dịch

Trân trọng.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...