Tin tức THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG (IPO) CỦA QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG (IPO) CỦA QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG (IPO) CỦA QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

 23/12/2022

 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) trân trọng thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND, chi tiết như sau: 

 • Thời gian đăng ký góp vốn: Từ 8h00 sáng ngày 09/01/2023 đến ngày 30/01/2023
 • Thời gian thực hiện góp vốn: Từ 9h00 sáng ngày 31/01/2023 đến  ngày 06/02/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến và chính thức:
  • Ngày 09/01/2023, Công Ty Quản Lý Quỹ công bố danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến cho 1 lô chứng chỉ quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
  • Ngày 31/01/2023, Công Ty Quản Lý Quỹ công bố danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức cho 1 lô chứng chỉ quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Danh sách các thành viên lập Quỹ:

 1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS)
 2. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

Đối với khoản tiền nộp bổ sung, Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư phải đảm bảo chuyển tiền đến tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND tại Ngân Hàng Giám Sát chậm nhất là 17h00 ngày 06/02/2023, chi tiết tài khoản như sau:

 • Tên người thụ hưởng:    QUY ETF MAFM VNDIAMOND
 • Số tài khoản:                  700-024-589973 (tài khoản phong tỏa của Quỹ trong giai đoạn IPO)
 • Tên ngân hàng:               Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam
 • Số tiền nộp bổ sung:      .......................(VND)
 • Nội dung:                         [Số tài khoản giao dịch chứng khoán] [tên Nhà Đầu Tư] nộp tiền mua ... lô CCQ ETF MAFM VNDIAMOND

Ví dụ: “077C123456 NGUYỄN VĂN A nộp tiền mua 01 lô CCQ ETF MAFM VNDIAMOND”

 1. Hồ sơ chào bán:

B. Mẫu biểu sử dụng trong giai đoạn IPO

 1. Giấy đăng ký góp vốn lập quỹ ETF trong giai đoạn IPO
 2. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn (cho Nhà Đầu Tư)
 3. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn (cho Thành Viên Lập Quỹ)
 4. Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn
 5. Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán (để thực hiện góp vốn lập Quỹ ETF)
 6. Giấy đề nghị sửa/hủy giao dịch

C. Phiếu lấy ý kiến đại hội nhà đầu tư bằng văn bản Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Trân trọng.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...