Tin tức Thông báo tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ MAGEF

Thông báo tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ MAGEF

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) trân trọng thông báo tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF), Nhà đầu tư vui lòng xem chi tiết tại đây

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...