Tin tức Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF MAFM VN30

Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF MAFM VN30

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF MAFM VN30 từ ngày 27/04/2021 đến hết ngày 07/05/2021 để cơ cấu lại danh mục đầu tư, chi tiết xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...