Tin tức Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi Quỹ ETF MAFM VN30 từ ngày 26/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022

Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi Quỹ ETF MAFM VN30 từ ngày 26/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi Quỹ ETF MAFM VN30 từ ngày 26/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch trở lại từ ngày 11/02/2021, chi tiết xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...